Даарат алуу фото

Денеден кан же ири? чыгып агып кеткен болсо. Даарат алып жаткан учурда кыбыла тарапка ж?зд?н?п, бийикирээк, таза жерге олтуруп алуу мустахаб болот. Андан кутулуу ?ч?н кымбат дезодорант менен т?рд?? атырлардын жардамына таянабыз. Бирок, бул нерселер убактылуу гана жардам берет.